Khóa học này dành cho các nhà điều hành và kỹ sư trong các nhà máy đúc thổi. Mục đích của khóa học này là cố gắng cải thiện kỹ năng của người vận hành / kỹ sư và giảm lãng phí và thất thoát trong sản xuất. Nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề cụ thể mà bạn có thể gặp phải trong quá trình đúc thổi. Khóa học này có sẵn cho khách hàng của chúng tôi trên

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?