Khóa học này dành cho các nhà điều hành và kỹ sư trong các nhà máy đúc Blow. Mục đích của khóa học này là cố gắng cải thiện kỹ năng của người điều hành / kỹ sư và giảm lãng phí / thất thoát sản xuất. Nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề cụ thể và các vấn đề gặp phải trong khuôn thổi. Khóa học này có sẵn cho khách hàng của chúng tôi trên nền tảng web của chúng tôi

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?