Kiểm soát chất lượng

Kiểm tra rò rỉ

Một cách nhanh chóng

  • UDK 341   Kinh tế trên máy thử rò rỉ - 1 đầu
  • UDK 351   Trên máy thử rò rỉ bay - 1 đầu
  • UDK 352   Trên máy thử rò rỉ bay - 1 đến 2 đầu
  • UDK 353   Trên máy thử rò rỉ bay - 1 đến 3 đầu
  • UDK 354   Trên máy thử rò rỉ bay - 1 đến 4 đầu
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?