ETN200_250

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
hệ thống lấy chai - ETN200_250

Hệ thống lấy chai cho đá đúc kiểu thổi AOKI 250

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN200_350

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
Hệ thống lấy ra chai - ETN200_350

Hệ thống lấy chai cho đá đúc kiểu thổi AOKI 350

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN200_500

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
hệ thống lấy chai ra - ETN200_500

Hệ thống lấy chai cho AOKI thổi moulder loại 500 (servo)

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN210_12M

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by

Hệ thống lấy chai cho loại khuôn thổi NISSEI ASB-12M

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN210_12N10

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by

Hệ thống lấy chai cho loại khuôn thổi NISSEI ASB-12N / 10

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN210_50MB

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by

Hệ thống lấy chai cho NISSEI thổi loại ASB-50MB

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN210_70DPH

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by

Hệ thống lấy chai cho NISSEI thổi loại ASB-70DPH

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN220_KEB3

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
chai đơn vị mang đi - ETN220

Hệ thống lấy chai cho loại khuôn thổi KAUTEX KEB3

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN220_KEB5

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
hệ thống lấy chai - ETN220

Hệ thống lấy chai cho loại khuôn thổi KAUTEX KEB5

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

ETN231

Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 by
đơn vị mang ra - ETN231

Hệ thống lấy chai cho loại 1BLOW 2L - tích hợp máy kiểm tra rò rỉ điện áp cao

Hệ thống lấy chai này lấy chai từ máy ép thổi và đặt chúng xuống băng tải về phía hạ lưu.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?