DBB100

Thứ tư, tháng tư 08 2020 by
DBB122 - máy xếp chồng túi

Máy xếp túi

Máy xếp chồng túi này là một đơn vị rất nhỏ gọn, phù hợp với phía sau máy đóng gói được chỉ định. Nó chấp nhận túi từ bagger và chuyển chúng lên trên. Nó có nhiều vị trí xếp chồng. Tiết kiệm nhân công và không gian.

DBB122

Thứ tư, tháng tư 08 2020 by
DBB122 - máy xếp túi

Túi xếp

Máy xếp chồng túi này là một đơn vị rất nhỏ gọn, phù hợp với phía sau máy đóng gói được chỉ định. Nó chấp nhận túi từ bagger và chuyển chúng lên trên. Nó có nhiều vị trí xếp chồng. Tiết kiệm nhân công và không gian.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?