DBC202

Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 by
DBC202 - băng tải đệm

Băng tải đệm

Băng tải đệm làm cho dòng miễn dịch với các điểm dừng vi mô. Nó giải quyết các vấn đề ghi nhãn như co rút chai, trepanning, dừng thường xuyên. Tăng hiệu quả của dòng bao bì của bạn. Bạn có thể chuyển đổi giữa làm mát và đệm.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?