DBT232

Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 by
DBT232 - Bảng đệm

Bảng đệm - hoàn toàn tự động

Bàn đệm giúp dây chuyền miễn nhiễm với các điểm dừng vi mô: ngừng hoạt động trên máy cắt, máy dán nhãn… Tăng hiệu quả của dây chuyền đóng gói của bạn. Được sử dụng giữa các dây chuyền đúc và chiết rót.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?