DPP101

Thứ năm, 11 tháng 2 2021 by
DPP101 - Tờ giấy phẳng và khay - một nhà kho

Bảng định vị tấm phẳng & khay

Bạn có thể nạp vào một pallet hoàn chỉnh gồm các tấm hoặc khay phẳng, được băng tải cấp liệu đưa vào từng tấm pallet một. Có một nhà kho. Hệ thống chống dính & hệ thống định tâm.

DPP102

Thứ hai, 03 tháng 8 2020 by
DPP102 - Tấm phẳng, khay & khung trên cùng - hai kho

Tấm phẳng, khay & khung trên cùng

Bạn có thể nạp vào một pallet hoàn chỉnh gồm các tấm phẳng, khay hoặc khung trên cùng, được băng tải cấp liệu đưa vào từng tấm pallet. Có hai nhà kho. Hệ thống chống dính & hệ thống định tâm.

Gắn thẻ theo:

DTM200

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DTM200 - Kho khay nhỏ gọn

Kho khay đơn giản, gọn nhẹ

Kho khay có thể chứa tối đa 10 khay hoặc khung trên (chiều cao khay tối đa lên đến 160 mm).

DTM212

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DTM212 - Kho khay chiều cao đầy đủ

Kho khay chiều cao đầy đủ

Kho khay có thể chứa tối đa 24 khay hoặc khung trên (chiều cao khay tối đa lên đến 130 mm).

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?