DKP200

Thứ hai, 10 tháng 2014 by
DKP200 Khay cũ

Khay cũ

Máy tự động gấp và dán các khay các tông lên đến 1200 x 1200 mm (30 khay / giờ).

DP200

Thứ sáu, 07 tháng 2014 by
Máy đóng gói bán tự động DP200

Pallet bán tự động

Pallet bán tự động để đóng gói các sản phẩm rỗng trong các khay - bàn đệm rộng 1200mm / dài 1200mm.
Các đơn vị có thể làm cho một nửa pallet chiều cao lên đến 1.6m.

DP201

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
Máy đóng gói bán tự động DP200_V2

Pallet bán tự động

Pallet bán tự động để đóng gói các sản phẩm rỗng trong các khay - bàn đệm rộng 1400 mm / dài 1200 mm.
Các đơn vị có thể làm cho một nửa pallet chiều cao lên đến 1.6 m.

DP240

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DP240 Pallet hoàn toàn tự động với kho khay tích hợp

Pallet hoàn toàn tự động với kho khay tích hợp

Pallet hoàn toàn tự động với kho khay tích hợp để đóng gói các sản phẩm trống trong khay.
Các đơn vị có thể làm cho pallet chiều cao đầy đủ cao đến 3.1 m.

DP252

Thứ năm, tháng tư 23 2020 by

Pallet hoàn toàn tự động với kho khay tích hợp

Tự động đóng gói chai rỗng với kho chứa khay tích hợp đôi để đóng gói các sản phẩm trống trong khay và mũ trùm đầu.
Các đơn vị có thể làm cho pallet chiều cao đầy đủ cao đến 3.1 m.

DP263

Thứ năm, tháng tư 23 2020 by

Pallet hoàn toàn tự động với kho khay tích hợp

Tự động đóng chai rỗng với kho chứa khay tích hợp để đóng gói các sản phẩm rỗng trong khay, mũ trùm và trên các tấm phẳng.
Các đơn vị có thể làm cho pallet chiều cao đầy đủ cao đến 3.1 m.

DP290

Thứ năm, 14 tháng 7 2016 by
DP290 - Container xếp chồng lên nhau hoàn toàn tự động

Pallet hoàn toàn tự động cho container có thể xếp chồng lên nhau

Pallet hoàn toàn tự động cho các container có thể xếp chồng lên nhau được thiết kế để xử lý các container có thể xếp chồng lên nhau trong phạm vi từ 5-60L.
Về cơ bản, đây là phiên bản nhỏ gọn của DP300, không có băng tải con lăn.

DP300

Thứ sáu, 07 tháng 2014 by
DP300 Container xếp chồng hoàn toàn tự động

Pallet hoàn toàn tự động cho container có thể xếp chồng lên nhau

Pallet hoàn toàn tự động cho container có thể xếp chồng lên nhau. Nó có thể làm cho pallet lên đến độ cao 3.1 m.

DP551

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
Pallet hoàn toàn tự động cho tấm phẳng

Pallet hoàn toàn tự động cho tấm phẳng - tiến trình đơn

Pallet hoàn toàn tự động để đóng gói các sản phẩm trống trên tấm phẳng - tiến dao đơn.
Các đơn vị có thể làm cho pallet chiều cao đầy đủ lên đến chiều cao 3.1 m.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?