CHÀO 100

Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 by
WEL100 Đường hầm thu nhỏ

Hầm thu hẹp

Machine for in-line shrinking after a bagging machine – width 1300 mm – maximum transit height 400 mm.
Lò nướng điện, 18 kW, 380 Vac 50/60 Hz = có thể được gỡ bỏ => được đề cập trong tờ rơi, chúng tôi cũng không đề cập đến điều này cho các máy khác.

CHÀO 110

Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 by
WEL100 Đường hầm thu nhỏ

Hầm thu hẹp

Machine for in-line shrinking after a bagging machine – width 1600 mm – maximum transit height 400 mm.

CHÀO 115

Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 by
WEL100 Đường hầm thu nhỏ

Hầm thu hẹp

Machine for in-line shrinking after a bagging machine – width 1600 mm – maximum transit height 600 mm.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?