DXY100

Thứ ba, 05 May 2020 by
Đơn vị định lượng XYZ, tạo bọt của keo, dán

Đơn vị định lượng XYZ, tạo bọt của keo, dán

Bộ phận linh hoạt có thể được sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau trong ngành nhựa: Dán các loại niêm phong khác nhau trên nắp nhựa, dán keo trên các bộ phận nhựa để cho phép định vị và định lượng hoàn hảo…

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?