DDR200

Thứ năm, 13 Tháng 3 2014 by
DDR200 - Bộ phận bấm lỗ cho trống L-ring

Đơn vị đục lỗ

Bộ phận đục lỗ này đục lỗ thoát nước ở vòng trên cùng của trống L-ring (thùng).
Tránh rò rỉ, vì không có khoan liên quan! Ngoài ra, không có phế liệu khoan nhựa.
Có thể được sử dụng kết hợp với trung tâm chất lượng QC060 của chúng tôi.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?