DDC100

Thứ ba, tháng sáu 23 2020 by
DDC100 - Trình thu thập dữ liệu động

Thu thập dữ liệu động

Our Dynamic Data Collector is a line PC which collects all data from the blow moulding line. Can start/stop machines, measures energy consumption, line efficiency, and much more to improve your efficiency. Makes the data available in SQL, MYSQL, etc. for reporting.

Gắn thẻ theo:

DDC200

Thứ ba, tháng sáu 23 2020 by
DDC200 - Ứng dụng máy chủ thu thập dữ liệu động

Ứng dụng máy chủ thu thập dữ liệu động

Ứng dụng Máy chủ thu thập dữ liệu động này thu thập dữ liệu từ các Trình thu thập dữ liệu động khác nhau trên các dòng. Sau đó, nó lưu trữ và ngưng tụ dữ liệu sau một thời gian. Dữ liệu về kiểm soát dòng bao gồm các phép đo hiệu quả của dòng, mức tiêu thụ năng lượng, v.v.

Gắn thẻ theo:

DDH025

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DDH025 - Máy hút ẩm

Máy hút ẩm

Máy hút ẩm chiết xuất độ ẩm từ không khí trong môi trường sản xuất của bạn. Nó sử dụng nước khuôn để làm mát không khí, làm giảm điểm sương. Điều này tránh sự ngưng tụ trên khuôn / máy của bạn.

DLC100 - Bộ điều khiển dòng

Bộ điều khiển dòng

Bộ điều khiển dây chuyền cho phép giám sát các thông số và hoạt động của máy móc & dây chuyền sản xuất. Kiểm soát dòng chảy của chai, quá trình chuyển đổi… Để có hiệu suất dây chuyền cao hơn!

Gắn thẻ theo:
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?