DCT212

Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 by
DCT213 - Bàn làm mát & đệm

Bàn làm mát & đệm - cho hoạt động hai mặt

Bàn làm mát và đệm giải quyết các vấn đề làm mát và đệm trong quá trình đúc thổi. Tránh ngừng dòng trên máy cắt / máy dán nhãn và tránh bong bóng. Băng tải đệm: rộng 1200 mm, dài 4000 mm. Tăng hiệu quả của dây chuyền đóng gói của bạn.

DCT213

Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 by
DCT213 - Bảng làm mát và đệm

Bàn làm mát và đệm - cho hoạt động hai mặt

Bàn làm mát và đệm giải quyết các vấn đề làm mát và đệm trong quá trình đúc thổi. Tránh ngừng dòng trên máy cắt / máy dán nhãn và tránh bong bóng. Băng tải đệm: rộng 1400 mm, dài 4000 mm. Tăng hiệu quả của dây chuyền đóng gói của bạn.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?