QC050

Thứ hai, 10 tháng 2014 by
QC050 - trung tâm chất lượng - kiểm tra rò rỉ của các thùng chứa

Trung tâm chất lượng cho container

Trung tâm chất lượng được sử dụng trong sản xuất container (tối đa 30 L).
Thiết bị có thể thực hiện kiểm tra rò rỉ áp suất, xử lý và kiểm soát lỗ khoan và kiểm tra trọng lượng.

QC055

Thứ sáu, 08 tháng 7 2016 by
QC055 container bị rò rỉ bảo vệ

Trung tâm chất lượng cho container

Trung tâm chất lượng được sử dụng trong sản xuất container (tối đa 30 L).
Thiết bị có thể thực hiện kiểm tra rò rỉ áp suất, xử lý và kiểm soát lỗ khoan và kiểm tra trọng lượng.

QC060

Thứ hai, 10 tháng 2014 by
Máy kiểm tra rò rỉ trống & kiểm tra cân

Trung tâm chất lượng thùng

Trung tâm chất lượng sử dụng trong sản xuất thùng.
Thiết bị có thể thực hiện kiểm tra rò rỉ áp suất, xử lý và kiểm soát lỗ khoan và kiểm tra trọng lượng.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?