DPC123

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 by
DPC123 - Máy tráng plasma

Coater plasma

Máy tráng plasma này có thể bọc các hộp nhựa từ 5L đến 30L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong các thùng chứa PET (135-260 BPH) và HDPE (90-130 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng đơn.

DPC133

Thứ năm, 28 May 2020 by
DPC133 - Máy tráng plasma vòng L

Later plasma vòng cho trống

Coater plasma này có thể phủ trống nhựa từ ca. 50L đến 250L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong trống PET (50-110 BPH) và HDPE (35-55 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng đơn.

DPC223

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 by
DPC223 - Máy tráng plasma cho container

Plasma-coater cho container

Máy tráng plasma này có thể bọc các hộp nhựa từ 5L đến 30L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong các thùng chứa PET (270-520 BPH) và HDPE (180-260 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng sinh đôi.

DPC403

Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 by
DPC403 - Máy tráng plasma cho chai

Máy tráng plasma cho chai

Máy tráng plasma này có thể bọc chai nhựa từ 0.1L đến 2L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong chai PET (750-1400 BPH) và nhựa HDPE (500-700 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng tăng gấp bốn lần.

DPC413

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 by
DPC413 - Máy tráng plasma

Coater plasma

Máy tráng plasma này có thể bọc các hộp nhựa từ 3L đến 15L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong các thùng chứa PET (600-1100 BPH) và HDPE (400-550 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng tăng gấp bốn lần.

DPC613

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 by
DPC613 - Máy tráng plasma cho container

Máy tráng plasma cho container

Máy tráng plasma này có thể bọc các hộp nhựa từ 3L đến 15L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong các thùng chứa PET (1050-1600 BPH) và HDPE (700-800 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng hexa.

DPC803

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 by
DPC403 - cốc plasma

Coater chai plasma

Máy tráng plasma này có thể bọc chai nhựa từ 0.1L đến 2L. Nó tạo ra một rào cản ở bên trong chai PET (1500-2800 BPH) và nhựa HDPE (1000-1400 BPH). Lớp phủ hoàn toàn có thể tái chế. Máy phản ứng Octa.

ĐỨC120

Thứ ba, 28 tháng 7 2020 by
DUC120 - bộ phận làm sạch siêu âm

Bộ phận làm sạch siêu âm

Bộ phận làm sạch bằng sóng siêu âm được gia nhiệt này sẽ làm sạch cặn carbon trên các bộ phận phụ thuộc vào chai được xử lý bằng plasma. Tránh nhiễm bẩn sản phẩm!
Thể tích thùng: 120L.

Gắn thẻ theo:

ĐỨC240

Thứ hai, 25 tháng 1 2021 by

Bộ phận làm sạch siêu âm

Bộ phận làm sạch bằng sóng siêu âm được gia nhiệt này sẽ làm sạch cặn carbon trên các bộ phận phụ thuộc vào chai được xử lý bằng plasma. Tránh nhiễm bẩn sản phẩm!
Thể tích thùng: 240L.

Gắn thẻ theo:
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?