DC300

Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 by
DC300 - Bộ phận cắt tỉa cổ đơn

Đơn đầu cắt tỉa đơn

Bộ phận cắt tỉa cổ với 1 đầu này cắt cổ chai nhiều lớp. Đảm bảo cổ phẳng, hoàn hảo mà không có dấu vết xẹp lún. Cổ luôn ở vị trí cố định. Điều khiển servo hoàn toàn.

DC302

Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 by
DC302 - Bộ phận cắt tỉa cổ hai đầu

Twin đơn vị cắt tỉa cổ

Bộ phận cắt cổ với 2 đầu này cắt cổ chai nhiều lớp. Đảm bảo cổ phẳng, hoàn hảo mà không có dấu vết xẹp lún. Cổ luôn ở vị trí cố định. Kiểm soát hoàn toàn servo.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?