CFXXXX

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by

Băng tải phẳng

Chúng tôi có một loạt các băng tải phẳng có sẵn.

CV200

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by

Băng tải chân không đai phẳng

Băng tải đai phẳng của chúng tôi rộng 200mm cũng có sẵn với chân không.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?