DC100

Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 by
DC100 - tông đơ vòm quay

Máy cắt mái vòm xoay cho đầu tròn bị mất (mái vòm) - phiên bản ngắn

Tông đơ vòm quay này cắt đầu tròn bị mất (= vòm bị mất) từ chai. Bằng cách mất mái vòm cắt, bạn có thể làm cho chai có cổ trọng lượng thấp hơn và tiết kiệm vật liệu. Đối với đầu đường kính lên đến 80 mm.

DC150

Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 by
DC150 - tông đơ quay cho đầu tròn bị mất - phiên bản dài

Tông đơ quay cho đầu tròn bị mất (mái vòm) - phiên bản dài

Tông đơ quay này cắt đầu tròn bị mất (= vòm bị mất) từ chai. Bằng cách mất mái vòm cắt, bạn có thể làm cho chai có cổ trọng lượng thấp hơn và tiết kiệm vật liệu. Đối với đầu đường kính trên 80 mm.

DC200

Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 by
DC200 - máy cắt cho đầu không tròn

Máy cắt cho đầu không tròn

Máy cắt này cắt các loại cổ chai hình bầu dục, hình vuông, hình chữ nhật… (mất đầu): hình dạng 'kỳ dị', không phải hình tròn. Các cấu hình khác nhau có sẵn.

DC401

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DC401 - máy cắt laser

Máy cắt laser

Máy cắt laser này có thể cắt laser các chai PET, PP, HDPE. Có thể cắt qua bất kỳ độ dày tường! Tốc độ lên tới 8000 BPH trên mỗi đầu laser. Hút chiết.

DC828

Thứ năm, 11 tháng 2 2021 by
DC828 - tông đơ quay tốc độ cao cho mái vòm tròn bị mất

Máy cắt mái vòm quay tốc độ cao

Máy tỉa vòm quay tốc độ cao dùng cho chai có vòm tròn bị mất. Có thể cắt các đầu có đường kính cổ lên đến 80 mm. Thân bình có thể có bất kỳ hình dạng nào: tròn, bầu dục, vuông,… Tốc độ: lên đến 30.000 BPH.

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?