DXR100

Thứ hai, 16 tháng 2020 by
DXR100 - HỆ THỐNG CT MICRO NHỎ GỌN

Hệ thống Micro CT nhỏ gọn

Hệ thống CT hiệu suất cao giá cả phải chăng này thu thập dữ liệu hình học phức tạp bên trong và bên ngoài.
Máy quét CT hình ảnh hóa chai hoàn chỉnh với độ chính xác cực cao. Điều này cho phép bạn kiểm tra chất lượng hoàn toàn tự động, v.v.

DXR110

Thứ sáu, 16 2020 by
DXR110 - Máy quét CT Micro & Nano đa năng hiệu suất cao

Hệ thống Micro & Nano CT đa năng hiệu suất cao

Hệ thống CT micro & nano hiệu suất cao này thu thập dữ liệu hình học phức tạp bên trong và bên ngoài.
Máy quét CT hình ảnh hóa chai hoàn chỉnh với độ chính xác cực cao. Điều này cho phép bạn kiểm tra chất lượng hoàn toàn tự động, v.v.

DXR120

Thứ sáu, 16 2020 by
DXR120 - Hệ thống Micro và Nano CT lớn hiệu suất hàng đầu

Hệ thống CT Micro & Nano lớn hiệu suất hàng đầu

Hệ thống CT micro & nano hiệu suất hàng đầu này thu thập dữ liệu hình học phức tạp bên trong và bên ngoài.
Máy quét CT hình ảnh hóa chai hoàn chỉnh với độ chính xác cực cao. Điều này cho phép bạn kiểm tra chất lượng hoàn toàn tự động, v.v.

DXR200

Thứ hai, 16 tháng 2020 by

Sản xuất vi ống QC

vẫn đang trong quá trình phát triển - năm sau

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?